Home

 

Zelfoogstboerderij. Schoon in elke betekenis van het woord. Eerlijk. Puur. Ecologisch. Kortste keten. Groenten. Rustig. Kleinschalig. Respectvol voor mens, dier, natuur. Inspraak. Buiten leven.

 

CSA Schoongewas

1 schoon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: schoner, overtreffende trap: schoonst)

1 dat wat ons aangenaam aandoet, onze zintuigen streelt; fraai, mooi, 2 vrij van vuil; zindelijk, rein 3 netto 4 weinig vervuiling veroorzakend